تعداد شركت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار بر حسب صنايع از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد شركت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار بر حسب صنايع از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.