نرخ رشد جمعیت به تفکیک استان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ رشد جمعیت به تفکیک استان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.