فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومان) به منظور واردات کالا و خدمات طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومان) به منظور واردات کالا و خدمات طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir/showitem/20238.aspx
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.