دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره پیش‌دبستانی به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

این داده از صفحه ۶۵۶ جدول ۹-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره پیش‌دبستانی به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از صفحه ۶۵۶ جدول ۹-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.