روند تغييرات توليد ناويژه انرژی الكتريكی کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۸۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل روند تغييرات توليد ناويژه انرژی الكتريكی کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۸۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۴۸-۱، صفحه ۲۲۶، ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.