نرخ بیکاری جوانان و بزرگسالان در جهان و مناطق منتخب: ۲۰۱۸ - ۲۰۰۹

این داده از جدول ۲-۱۰ در صفحه ۳۵۷ از گزارش «نرخ بیکاری جوانان و بزرگسالان در جهان و مناطق منتخب: ۲۰۱۸ - ۲۰۰۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ بیکاری جوانان و بزرگسالان در جهان و مناطق منتخب: ۲۰۱۸ - ۲۰۰۹
توضیح

این داده از جدول ۲-۱۰ در صفحه ۳۵۷ از گزارش «نرخ بیکاری جوانان و بزرگسالان در جهان و مناطق منتخب: ۲۰۱۸ - ۲۰۰۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.