توزیع سنی همسران در زمان طلاق در سال ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول ۱۱ در صفحه ۷۳ سالنامه آماری جمعیت سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع سنی همسران در زمان طلاق در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۱ در صفحه ۷۳ سالنامه آماری جمعیت سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.