متوسط صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۹-۲۴ در صفحه ۸۹۹ از گزارش «متوسط صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۹-۲۴ در صفحه ۸۹۹ از گزارش «متوسط صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1379
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.