سری زمانی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور از فروردین تا آذر ۱۳۹۹

این داده از جدول ۱ در صفحات ۶ و ۷ از گزارش "متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در آذر ۱۳۹۹" برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سری زمانی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور از فروردین تا آذر ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحات ۶ و ۷ از گزارش "متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در آذر ۱۳۹۹" برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها به صورت دستی از یک جدول PDF اسکن شده تایپ شده است.