آموزشها برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب بخش، جنس مهارت آموز و استان:۱۳۹۷

این داده از جدول ۱۳-۸ در صفحه ۳۰۷ از گزارش «آموزشها برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب بخش، جنس مهارت آموز و استان:۱۳۹۷ » برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آموزشها برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب بخش، جنس مهارت آموز و استان:۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۱۳-۸ در صفحه ۳۰۷ از گزارش «آموزشها برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب بخش، جنس مهارت آموز و استان:۱۳۹۷ » برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.