میزان طلاق زنان متاهل (بازتعریف شده) ویژه سنی به تفکیک استان در سال ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول شماره ۱۷ در صفحه ۱۴۰ «سالنامه آمارهای جمعیتی ۱۳۹۸» است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان طلاق زنان متاهل (بازتعریف شده) ویژه سنی به تفکیک استان در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول شماره ۱۷ در صفحه ۱۴۰ «سالنامه آمارهای جمعیتی ۱۳۹۸» است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.