صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳ 

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳ 
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1355
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.