تعداد ازدواج‌های دختران زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۹۸

این داده برگرفته از محاسبه داده‌های جداول سالنامه ۱۳۹۸ - سازمان ثبت احوال ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد ازدواج‌های دختران زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از محاسبه داده‌های جداول سالنامه ۱۳۹۸ - سازمان ثبت احوال ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.