نیروگاه‌های برق - آبی كشور از ابتدای سال تا پایان آذر ۱۳۹۹

این داده برگرفته از جدول ۲-۳-۱، صفحه ۷، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نیروگاه‌های برق - آبی كشور از ابتدای سال تا پایان آذر ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۲-۳-۱، صفحه ۷، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.