اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی و دولتی از بانک مرکزی ایران تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی و دولتی از بانک مرکزی ایران تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر https://www.cbi.ir/showitem/19020.aspx
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.