نرخ تولید گاز میدان رام - ۱۳۹۹

این داده از ArcGIS آنلاین برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل نرخ تولید گاز میدان رام - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از ArcGIS آنلاین برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر آرک، جی آی اس
سایت ناشر https://www.arcgis.com/index.html
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from publisher's website