سود پالایش گاه های منطقه ای - دلار آمریکا در هر بشکه - ۱۴۰۱

این داده از سیاست های بهتر برای زندگی بهتر برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل سود پالایش گاه های منطقه ای - دلار آمریکا در هر بشکه - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از سیاست های بهتر برای زندگی بهتر برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر سیاست های بهتر برای زندگی بهتر
سایت ناشر https://www.oecd.org/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from publisher's website