Data Dictionary

Column Type Label شرح
شهرستان text
۱۳۹۷ - ۱۳۹۶ numeric
۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ numeric
۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ numeric
۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 18 آوریل 2023
ایجاد شده 18 آوریل 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned