آمار سالیانه ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش «آمار سالیانه ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار سالیانه ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۴ در صفحه ۴ از گزارش «آمار سالیانه ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی پدران - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.