برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۹ در صفحات ۴ تا ۴ از گزارش «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۹ در صفحات ۴ تا ۴ از گزارش «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.