تعداد دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی برحسب استان در سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶

این داده از جدول ۶۷-۶ در صفحه ۲۵۹ از گزارش «تعداد دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی برحسب استان: سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی برحسب استان در سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶
توضیح

این داده از جدول ۶۷-۶ در صفحه ۲۵۹ از گزارش «تعداد دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی برحسب استان: سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.