آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۴۳ در صفحه ۱۹۳ از گزارش «آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۴۳ در صفحه ۱۹۳ از گزارش «آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.