تولید ناویژه انرژی برق كشور در سال ۱۳۹۹ تا پایان فروردین ماه

این داده برگرفته از جدول ۵-۳، صفحه ۱۹، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - فروردین ۱۳۹۹ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تولید ناویژه انرژی برق كشور در سال ۱۳۹۹ تا پایان فروردین ماه
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۵-۳، صفحه ۱۹، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - فروردین ۱۳۹۹ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.