منابع حاصل از درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بر حسب بند و اجزا در سال ۱۳۹۵

این داده از جدول شماره ۵ صفحات ۱۵ تا ۱۸ گزارش بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل منابع حاصل از درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بر حسب بند و اجزا در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۵ صفحات ۱۵ تا ۱۸ گزارش بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری مشهد گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر شهرداری مشهد
سایت ناشر https://pbc.mashhad.ir/index.php
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.