آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک استانی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲

این داده از جدول ۱۱ در صفحه ۳۴۲،‌ سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۲ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک استانی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول ۱۱ در صفحه ۳۴۲،‌ سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۲ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.