مقایسه بودجه میراث فرهنگی با نهادهای مذهبی

مقایسه بودجه میراث فرهنگی با نهادهای مذهبی

سهم نهادهای مذهبی و ردیف‌های تبلیغی در بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۹۹؛ در مقایسه با میزان بودجه وزارت‌خانه تازه تاسیس میراث فرهنگی چه اندازه است؟ از بودجه روزانه ۱۵ میلیون تومانی «اداره امور حرم و ارائه خدمات به زائران» مقبره بنیان‌گذار جمهوری‌اسلامی تا ۴۶۰۰۰ تومانی که از جیب هر ایرانی به جیب ۳۸ نهاد مذهبی می‌رود.

مراجعه به وب‌سایت