گزارش تحقیقی: ایران فرصت گذار به «انرژی پاک» را از دست داده است

گزارش تحقیقی: ایران فرصت گذار به «انرژی پاک» را از دست داده است

ایران در مقایسه با دیگر نقاط جهان، در منطقه‌ای واقع شده است که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی، در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میانگین تعداد روزهای آفتابی در ایران بیش از ۲۸۰روز است که رقم بسیار قابل توجهی محسوب می‌شود.

با این همه، ایران نتوانسته است در بهره‌برداری از این پتانسیل برای عبور از سیستم تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی به سوی انرژی پاکیزه و تجدید پذیر یا به اصطلاح « گذار انرژی»، با تغییرات بین‌المللی انرژی همراه شود.

در حال حاضر، «گذار انرژی» یک موضوع مهم برای رهبران سیاسی، قانون‌گذاران و سرمایه گذاران در کشورهای جهان است.

پایگاه داده‌های باز ایران، در این گزارش این موضوع را بررسی می‌کند.

 

مراجعه به وب‌سایت