سیر صعودی مجدد تعداد چک‌های برگشتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

سیر صعودی مجدد تعداد چک‌های برگشتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

پایگاه داده های باز ایران روز پنجشنبه نهم آذر، در گزارشی نوشت: تغییر قوانین چک در ایران در سال ۱۳۹۷ قرار بود مشکل چک‌های برگشتی را حل کند ولی بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، نسبت‌ چک‌های برگشتی از ابتدای سال جاری دوباره سیر صعودی پیدا کرده است.

مراجعه به وب‌سایت