جمهوری اسلامی رکورددار کشتار معترضان؛ بیش از دو سوم معترضان جانباخته جهان طی سال گذشته در ایران کشته شدند

جمهوری اسلامی رکورددار کشتار معترضان؛ بیش از دو سوم معترضان جانباخته جهان طی سال گذشته در ایران کشته شدند

- «پایگاه داده‌های باز ایران» با انتشار گزارشی آماری اعتراضات برگزار شده در ایران طی جنبش ملّی ۱۴۰۱ را با دیگر کشورهایی که اعتراضات مردمی در آنها برگزار شده مقایسه کرده و نشان داده که جمهوری اسلامی رکورددار سرکوب و کشتار معترضان است.
- این در حالیست که ۱۶۷ تظاهرات دیگر در سایر نقاط دنیا انجام شده بدون آنکه کسی کشته شده باشد. شمار تجمع‌های اعتراضی در کشورهای اروپایی چشمگیر است. حق اعتراض آزاد شهروندان در این کشورها به رسمیت شناخته شده و مسئولیت امنیت اعتراضات مردمی نه تنها در این کشورها بلکه در هر نظام دیگری بر عهده‌ی حکومت‌ها است.

مراجعه به وب‌سایت