بخش سوم: از خودروسازان و کارتل‌های عظیم اقتصادی تا وارد کننده‌گان کود

بخش سوم: از خودروسازان و کارتل‌های عظیم اقتصادی تا وارد کننده‌گان کود

در بررسی‌های پایگاه داده باز ایران که در اختیار اتاق‌خبر منوتو قرار گرفته شرکت‌های وابسته به خیریه‌ی مولی‌الموحدین استان کرمان؛ از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹،دست‌کم ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

مراجعه به وب‌سایت