صادرات نفت بیشتر شد،‌قدرت خرید مردم کمتر

صادرات نفت بیشتر شد،‌قدرت خرید مردم کمتر

کارشناسان تخمین می‌زنند سود جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت در دوره بایدن نسبت به ماه‌های پایانی دوره ترامپ بین ۲۶/۳ تا ۲۹/۵ میلیارد دلار (بسته به تخفیف به مشتریان) بیشتر بوده است. این به آن معناست که جمهوری اسلامی، چه در دوره سیاست «فشار حداکثری» ترامپ و چه در دوره سیاست مماشات بایدن همچنان عامل ناکارآمدی در اقتصاد ایران است. علاوه بر این، دادن تخفیف برای جلب مشتریان نفت را برخی ناظران حراج اموال عمومی ایران دانسته‌اند.

مراجعه به وب‌سایت