نمونه‌هایی از سفرهای درمانی روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی به خارج - خاطرات اکبر هاشمی‌رفسنجانی دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰

 

مراجعه به وب‌سایت