رفتن مستقیم به محتوا

از حدود دو و نیم میلیون نفر ورزشکار رسمی در ایران چه تعداد زن هستند؟

24 مرداد 1402 / 15 اوت 2023

با وجود محدودیت‌های جمهوری اسلامی، تعداد ورزشکاران زن در ۱۳ رشته ورزشی از جمله والیبال، هندبال، سوارکاری، شنا، تکواندو و دو و میدانی بیش از مردان است. 

آمارهای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۰ (به نقل از سالنامه آماری مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد که حدود ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار ورزشکار در ایران تحت پوشش ۵۱ فدراسیون‌ ورزشی قرار دارند که از این میان یک میلیون و ۵۹۲ هزار ورزشکار مرد و ۹۲۳ هزار نفر ورزشکار زن هستند. 

بر اساس این آمار، فوتبال، با رکورد قریب به ۶۳۴ هزار ورزشکار سازمان‌یافته* (حدود یک چهارم کل جمعیت ورزشکاران)، محبوب‌ترین رشته ورزشی از نظر تعداد ورزشکار است. بعد از فوتبال رشته‌های بدن‌سازی و پرورش اندام (قریب به۲۷۷ هزار ورزشکار)، ورزش همگانی (حدود ۲۴۶ هزار ورزشکار)، والیبال (حدود ۱۶۴ هزار ورزشکار)، ژیمناستیک (حدود ۱۴۷ هزار ورزشکار)، کاراته (حدود ۱۲۳ هزار ورزشکار)، تکواندو (حدود ۱۲۰ هزار ورزشکار) و کشتی (حدود ۱۱۹ هزار ورزشکار) محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی به شمار می‌آیند. 

 

لینک نمودار

رشته‌های ورزشی چوگان، هاکی و شمشیربازی هم به ترتیب با ۲۷۲، ۹۰۱ و ۱۲۴۸ ورزشکار، کمترین تعداد ورزشکاران سازمان یافته را دارند. 

 

 

لینک جدول

بر اساس این آمار سهم زنان از جمعیت کل ورزشکاران، حدود ۳۶ درصد است. این نسبت در حالی به دست آمده که زنان ایرانی به دلیل حجاب اجباری محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های ورزشی به خصوص در فضاهای باز و عمومی دارند. 

 

 

 

لینک نمودار

با این حال زنان در سال‌های گذشته موفق شده‌اند در برخی رشته‌های ورزشی پرطرفدار مانند والیبال، هندبال، تکواندو، ژیمناستیک، شنا، دو و میدانی، بدمینتون، سوارکاری و ورزش‌های همگانی، از نظر تعداد ورزشکار، سهمی بیشتر از مردان به دست آورند. 

به دلیل محدودیت‌های اجباری، حضور زنان در رشته‌های پرطرفداری مانند فوتبال و کشتی به شدت محدود است؛ ورزش‌هایی که می‌تواند زمینه‌‌ساز موفقیت‌های بین‌المللی برای ورزش ایران باشد. 

نسبت جمعیت زنان فوتبالیست به کل جمعیت فوبتالیست‌ها کمتر از ۴ درصد و نسبت جمعیت کشتی‌گیران زن به کل جمعیت کشتی‌گیران تنها ۰/۶ درصد است. 

 

 

 

لینک نمودار

* طبق تعریف رسمی، ورزشکار سازمان‌یافته به ورزشکاری گفته می‌شود که تحت پوشش خدمات درمانی فدراسیون‌ها قرار داشته و نام او در فدراسیون پزشکی ورزشی به ثبت رسیده باشد.