رفتن مستقیم به محتوا

قیمت یک پرس چلوکباب در ایران حدود دو برابر هزینه خوراک یک روز کارگر

29 آبان 1402 / 20 نوامبر 2023

با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در ایران، قیمت یک پرس چلوکباب کوبیده ارزان‌ قیمت در تهران، به بین ۱/۵ تا ۲ برابر کل بودجه خوراکی روزانه یک کارگر رسیده است. 

تحقیقات پایگاه داده‌‌های باز ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر حداقل هزینه تهیه یک پرس چلوکباب کوبیده در مناطق جنوبی و مرکزی تهران، بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است، این در حالی است که طبق قانون مصوب حداقل دریافتی یک کارگر ساده با یک فرزند در سال ۱۴۰۲، با احتساب حقوق قانونی کمتر از ۷/۵ میلیون تومان در ماه یا به عبارتی ۲۵۰ هزار تومان در روز است.  

این پول باید صرف تامین هزینه اجاره خانه مسکن، پرداخت پول آب، برق، گاز و تلفن، پرداخت هزینه‌های ضروری و البته تامین غذا شود. 

داده‌های آخرین آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به طور متوسط ۲۰ تا ۴۶ درصد هزینه‌های خانوارهای شهری صرف تامین غذا و مواد خوراکی می‌شود. 

این نسبت در خانواده‌های کم‌درآمد بیشتر است، چنان‌که سهم بودجه خوراکی کم‌درآمدترین دهک، ۴۶ درصد و متوسط سهم بودجه خوراکی سه دهک اول، نزدیک ۴۰ درصد کل هزینه‌های خانوار است. به عبارتی خانوارهای کم‌درآمد کمتر از نیمی از بودجه خود را به غذا اختصاص می‌دهند. برای مثال یک خانواده سه نفره که درآمدشان معادل حداقل حقوق یک کارگر ساده باشد، می‌تواند روزانه تا ۱۰۰ هزار تومان برای تهیه و تامین غذا و مواد خوراکی هزینه کند. 

لینک نمودار اول

از طرف دیگر یک خانواده سه نفره کارگری باید ۳ تا ۴ روز غذا نخورد تا بتواند هزینه ۲ پرس چلوکباب کوبیده برای یک وعده غذایی را تامین کند. 

با ۱۰۰ هزار تومان چه غذایی می‌توان تهیه کرد؟

بر اساس گزارش‌ها از ایران، قیمت هر عدد تخم مرغ در پاییز ۱۴۰۲ از ۵ هزار تومان گذشته است. اگر قیمت نان سنگک ساده را هم بین ۳ تا ۵ هزار تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم یک خانواده سه نفره برای هر وعده ۸ تخم‌مرغ و ۲ نان سنگک می‌خورند، هزینه یک وعده نیمروی خانواده، بدون احتساب هزینه‌های جانبی به مرز ۵۰ هزار تومان می‌رسد. 

به عبارتی با حداقل حقوق یک کارگر ساده،‌ در بهترین حالت حتی به تامین ۳ وعده غذا در حد تخم‌مرغ نیمرو هم نمی‌رسد و نهایتا می‌توان با آن هزینه روزانه ۲ وعده تخم مرغ و نان را تامین کرد. 
لینک نمودار دوم