رفتن مستقیم به محتوا

افزایش ۴۰ درصدی قربانیان سلاح سرد در ایران

26 اردیبهشت 1403 / 15 مهٔ 2024

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته، آمار قربانیان سلاح سرد در ایران، بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است، چنانکه از حدود ۷۰۰ مورد در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بیش از هزار مرگ در دو سال اخیر رسیده است. 

 

لینک نمودار یک

بررسی پایگاه داده‌های باز ایران از طریق تجزیه و تحلیل آمارهای فصلی منتشر شده، نشان می‌دهد تنها در دو فصل بهار و تابستان گذشته (نیمه نخست ۱۴۰۲) تعداد ۵۵۴ مرگ ناشی از سلاح سرد در پزشکی قانونی ثبت شده است. در صورت تداوم این روند در نیمه دوم سال باید انتظار داشت رکورد تعداد قربانیان شکسته شود. 

در ۶ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۲ درصد مرگ‌های غیرطبیعی ناشی از سلاح سرد بوده است. از سوی دیگر مقایسه آمارهای پزشکی قانونی و ثبت‌احوال نیز نشان می‌دهد، تعداد موارد مرگ‌های غیرطبیعی حدود ۱۰ درصد کل مرگ‌های ثبت شده است. 

 

 

لینک نمودار دوم

در فاصله‌ سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، هر سال به طور متوسط ۴۳۷ هزار و ۳۳۶ مرگ در سازمان ثبت احوال ثبت شده، در عین حال متوسط موارد مرگ بر اثر سلاح سرد در پزشکی قانونی ۸۷۱ مورد بوده است. به عبارتی از هر ۵۰۰ مرگ در ایران یکی ناشی از سلاح سرد بوده است.