رفتن مستقیم به محتوا

قطعی برق در پاییز امسال

2 فوریهٔ 2022

در یک نظرخواهی پایگاه داده‌های باز ایران، یک سوم از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که در پاییز ۱۴۰۰ دچار قطعی برق بوده‌اند. میزان قطع برق برای این گروه از پاسخ‌دهندگان به طور متوسط ۳ ساعت در روز بوده است. اطلاعات این فراخوان همچنین نشان می‌دهد ۹۶ درصد از پاسخ‌دهندگان به شبکه برق شهری و روستایی دسترسی داشته‌اند.

مشکل خاموشی برق در ایران سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. خاموشی‌های گسترده در اواخر دهه ۱۳۵۰ شمسی موضوع روز زندگی بود. تیتر بزرگ روزنامه‌های تابستان ۱۳۵۶ از در پیش بودن خاموشی‌های بیشتر حکایت داشت، خاموشی‌هایی ناشی از توسعه نامتوازن. در دوران انقلاب، در سال ۱۳۵۷، خاموشی‌های گسترده به خاطر اعتصاب کارکنان بخش نفت و نیرو ادامه یافت. با شروع جنگ هشت ساله، خاموشی‌ها به بخشی نسبتاً عادی از زندگی تبدیل شد. با پایان جنگ و رشد تولید برق، به مرور از خاموشی‌ها کاسته شد.

اما در سال‌های اخیر به علت‌های متفاوت خاموشی‌های گسترده و گاهی طولانی دوباره به زندگی مردم بازگشته است. گستردگی خاموشی‌ها در یکی دو سال اخیر هم به نارضایتی شدید انجامیده، هم به آلودگی هوا (به خاطر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها)، هم به بازماندن واحدهای تولیدی و خدماتی، و حتی به باخت شطرنج‌بازان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. 

در مورد اندازه و نحوه مصرف برق و تجربه خاموشی‌ها در زندگی مردم در این دوران، پایگاه داده‌های باز ایران طی یک فراخوان چند پرسش را با آن دسته از ایرانیانی که در فضای مجازی حضور دارند، در میان گذاشته است.

این فراخوان از اول مهر تا ۱۲ دی ۱۴۰۰ در دسترس کاربران قرار گرفته است. در این فاصله، ۷۸۴ نفر از کاربران فضای مجازی به پرسش‌های این فراخوان پاسخ داده‌اند. ۹۱ درصد از پاسخ‌دهندگان به این فراخوان در مناطق شهری و ۹ درصد باقی در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. پاسخ‌دهندگان در ۳۱ استان کشور پراکنده بوده‌اند. چنان که انتظار می‌رود، بیشترین پاسخ‌دهندگان می‌گویند ساکن تهران هستند. کمترین میزان پاسخگویان ساکن استان‌های سمنان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند. با توجه به این که در این فراخوان، واحد مورد بررسی خانوار بوده است، از جنسیت و سن افراد پرسش نشده است.

برای اطلاع از نتایج کلی این پاسخ‌ها کافی است گزارش کوتاه زیر را بخوانید و یا نمودارها را ببینید: 


نحوه دسترسی به برق

 • ۹۶ درصد از پاسخ‌دهندگان می‌گویند به شبکه برق شهری یا روستایی دسترسی دارند. ۴ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز می‌گویند از راه‌های دیگری از برق یا سایر انرژی‌ها استفاده می‌کنند. 
 • چنان‌ که انتظار می‌رود دسترسی شهرنشینان به شبکه برق بیش از روستاییان است. در مناطق شهری ۹۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به شبکه برق دسترسی دارند در حالی که در مناطق روستایی ۷۶ درصد به برق شبکه دسترسی دارند. 
   
  لینک نمودار  

 

 • کسانی که به شبکه برق شهری و روستایی دسترسی ندارند گفته‌اند با استفاده از موتور برق، نفت و مانند آن استفاده می‌کنند.


هزینه برق 

 • پاسخ‌دهندگان می‌گویند در هر دوره برای پرداخت قبض برق به طور متوسط حدود ۲۶۰ هزار تومان هزینه می‌کنند.
 • میزان هزینه برق در میان پاسخ‌دهندگان فاصله زیاد دارد. ۱ درصد از پاسخ‌دهندگان حدود هزار تومان و ۱ درصد دیگر نزدیک به دو میلیون تومان برای هر دوره قبض پرداخت می‌کنند.
 • نیمی از پاسخ‌دهندگان کمتر از ۷۵ هزار تومان و نیم دیگر بیش از این مقدار برای هر دوره قبض پرداخت می‌کنند.


تجربه قطعی برق

 • یک سوم از پاسخ‌دهندگان در روزی که به پرسشنامه پاسخ داده‌اند می‌گویند در هفته گذشته دچار قطعی برق بوده‌اند و دو سوم دیگر می‌گویند قطعی برق نداشته‌اند.
 • روستاییان بیشتر از شهرنشینان دچار قطعی برق شده‌اند: در مقابل ۳۳ درصد از پاسخگویانی که در کل کشور دچار قطعی برق شده‌اند، ۳۷ درصد از ساکنان روستاها دچار قطع برق شده‌اند.
 

لینک نمودار 

میزان قطعی برق

 • آن دسته از پاسخ‌دهندگان که می‌گویند هفته گذشته دچار قطعی برق شده‌اند، گفته‌اند به طور متوسط روزی ۳ ساعت قطعی برق داشته‌اند.
 •  با آن که روستاییان بیشتر از شهرنشیانان دچار قطعی برق بوده‌اند، اما میانگین ساعت‌‌هایی که دچار قطعی برق بوده‌اند کمتر از کل کشور و کمتر از شهرنشینان بوده است.
 • ساعت‌های بی‌برقی ۲۴ درصد از روستاییان بیشتر از میانگین قطع برق در کل کشور بوده است، در حالی که این مقدار برای شهرنشینان حدود ۲۸ درصد بوده است.
 

لینک نمودار