گزارش تحلیلی: هزینه سالانه تحمیل حجاب، معادل دستمزد میلیون‌ها کارگر در ایران است

گزارش تحلیلی: هزینه سالانه تحمیل حجاب، معادل دستمزد میلیون‌ها کارگر در ایران است

برآوردهای پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که «هزینه تحمیل حجاب به جامعه ایران» دست‌کم بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال است. این مبلغ، معادل مجموع حداقل دستمزد ماهانه ۶ تا ۷ میلیون کارگر در سال ۱۴۰۲ تخمین زده شده است.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، حدود هشت میلیون تومان در ماه است.

مراجعه به وب‌سایت