روزنامه دولتی «ایران»؛ رفراندوم حجاب نمی‌گذاریم چون ظرفیت رسانه‌ای مخالفان قوی‌تر است

روزنامه دولتی «ایران»؛ رفراندوم حجاب نمی‌گذاریم چون ظرفیت رسانه‌ای مخالفان قوی‌تر است

در طرف مقابل نظرسنجی «داده‌های باز ایران» در مورد تجربه زنانی که در ماه‌های اخیر بدون حجاب در فضاهای عمومی حاضر شده‌اند نشان می‌دهد از هر ۱۰ زنی که به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند، ۸ نفر در یکی دو ماه اخیر بدون حجاب از خانه بیرون رفته‌اند.

مراجعه به وب‌سایت