بازداشت شهروند بهائی ۹۰ ساله؛ جمال‌الدین خانجانی و دخترش به اوین منتقل شدند

بازداشت شهروند بهائی ۹۰ ساله؛ جمال‌الدین خانجانی و دخترش به اوین منتقل شدند

بنا بر گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون «دست‌کم ۲۲۵ بهائی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.»

مراجعه به وب‌سایت