پایگاه داده‌های باز ایران: گشت ارشاد دو سوم زنان را بازداشت یا بازخواست کرده ‌است

پایگاه داده‌های باز ایران: گشت ارشاد دو سوم زنان را بازداشت یا بازخواست کرده ‌است

بر اساس نظرخواهی پایگاه داده‌های ایران در مورد گشت ارشاد، بیش از دو سوم زنان که ۶۱ درصد زنان را شامل می‌شود، یا توسط گشت ارشاد بازداشت شده یا بازخواست شده‌اند. از میان همین زنان، ۷۱ درصد می‌گویند که دست‌کم یکی از اعضای خانواده‌شان نیز تجربه مشابهی داشته است. ۶۲ درصد مردان شرکت کننده نیز گفتند که دست کم یک نفر از میان اطرافیانشان توسط گشت ارشاد بازداشت یا بازخواست شده‌ است...

مراجعه به وب‌سایت