انتقال ۱۰ شهروند بهائی به زندان‌های کچویی و مرکزی کرج برای اجرای حکم حبس

انتقال ۱۰ شهروند بهائی به زندان‌های کچویی و مرکزی کرج برای اجرای حکم حبس

شهروندان بهائی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور نظام‌مند در معرض تبعیض‌‌‌های گسترده اجتماعی و سیاسی و همچنین برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، ناپدیدسازی قهری، خاک‌سپاری اجباری، و هتک حرمت به مزارهایشان قرار گرفته‌اند.

بنا بر گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون «دست‌کم ۲۲۵ بهائی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.»

Launch website