گزارش پژوهشی: جمهوری اسلامی ۹۰۰ میلیارد تومان برای «مدرسه مصباح» خرج کرده است

گزارش پژوهشی: جمهوری اسلامی ۹۰۰ میلیارد تومان برای «مدرسه مصباح» خرج کرده است

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در چند سال «میلیاردها تومان» برای مرکزی به نام «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» یکی از «تندروترین مدارس دینی» در ایران که به «مدرسه محمدتقی مصباح یزدی» مشهور است، صرف کرده است.

در سال ۱۳۷۴ نهادی با نام «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» تحت نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شد که رئیس آن محمدتقی مصباح یزدی بود، فردی که پایگاه داده‌های باز ایران او را «از نظریه‌پردازان خشونت در ایران» معرفی کرده است.

بنا بر بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران، «جمهوری اسلامی در ظرف شش سال گذشته از محل بودجه دولت معادل مخارج و هزینه‌های پنج هزار و ۷۰۰ خانوار شهری» را برای «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» خرج کرده است؛ یعنی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجموع ۳۲۷ میلیارد تومان اعتبارات» به این مرکز اختصاص یافته که به اندازه «مخارج و هزینه‌های پنج هزار و ۶۹۴ خانوار شهری ایرانی» از سال ۹۴ تاکنون است...

Launch website