خانوارهای ساكن در واحد مسكونی معمولی بر حسب نحوه‌ تصرف محل سکونت به تفکیک استان در نقاط شهری در سال ۱۳۹۵

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل خانوارهای ساكن در واحد مسكونی معمولی بر حسب نحوه‌ تصرف محل سکونت به تفکیک استان در نقاط شهری در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file