رفتن مستقیم به محتوا

وضعیت برق ایران در سال ۱۳۹۹

22 آوریل 2021

ماه گذشته پایگاه داده‌ باز ایران در مقاله‌ای به موضوع قطعی برق - اواسط دی ماه ۱۳۹۹- در چند شهر بزرگ ایران پرداخت. برای بررسی وضعیت از داده‌های عمومی وزارت نیرو مربوط به میزان تولید و مصرف (فروش به صورت دو ماهه) برق استفاده شد. در آن زمان داده‌های سال ۱۳۹۹ فقط تا پایان دی ماه موجود بود و به این خاطر امکان بررسی کامل وضعیت تولید و مصرف در سال ۱۳۹۹ وجود نداشت. در اواخر فروردین ۱۴۰۰، وزارت نیرو داده‌های مربوط به بهمن و اسفند سال قبل را به مجموعه گزارشات سال ۱۳۹۹ افزود.

اینفوگرافیک زیر با استفاده از داده‌های کامل سال ۱۳۹۹ نگاهی به وضعیت تولید و مصرف برق ایران در این سال انداخته است. در نمودار، کل مصرف انرژی برق ایران به تفکیک بخش‌‌ها نشان داده شده که بر طبق انتظار بیشترین مصرف سال مربوط به بخش صنعتی است. همچنین با بررسی داده‌های کامل سال، مصرف بخش خانگی تغییر عمده‌ای نسبت به سال‌های قبل نداشته و با روندی ملایم افزایش داشته است.

جدول انتهایی اینفوگرافیک، میزان کل ظرفیت تولیدی نصب شده نیروگاهی و سهم ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های مختلف را نشان می‌دهد. نیرو‌گاه‌های گازی و سیکل ترکیبی بیشترین سهم و نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای کمترین سهم از ظرفیت تولید را دارند. نکته قابل توجه میزان سهم بسیار پایین نیروگاه‌های دیزلی از ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی است که با توجه به استفاده زیاد سوخت مایع و مازوت، نیاز به بررسی بیشتری دارد.