رفتن مستقیم به محتوا

عقب افتادن ایران در تولید برق در مقایسه با عربستان و امارات

05 آبان 1402 / 27 اکتبر 2023

اغلب مناطق گرمسیر جنوبی ایران در تابستان و بیشتر مناطق سردسیر شمالی ایران در زمستان همواره در معرض قطعی برق قرار دارند. درست در زمانی که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به بهره‌وری بالا دارد، قطعی برق نه تنها خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده، بلکه در چرخه تولید و صنعت نیز اخلال ایجاد کرده است. این در حالیست که قطعی برق در کشورهایی مانند امارات متحده عربی یا عربستان سعودی بسیار به ندرت گزارش می‌شود. آیا این بدان معناست که ایران از نظر تولید برق از همتایان منطقه ای خود عقب است؟

نمودار ۱، تولید برق در عربستان سعودی، ایران و امارات را مقایسه می‌کند. تولید برق عربستان سعودی ۱۵ درصد بیشتر از ایران، و ظرفیت تولید برق ایران بیش از دو برابر امارات است.

 


لینک نمودار

مقایسه جامع باید جمعیت هر کشور، یعنی سرانه تولید برق را نیز در نظر بگیرد. نمودار ۲ نشانگر سرانه تولید برق عربستان سعودی به میزان تقریبا ۳ برابر ایران، و امارات متحده عربی بیش از ۴ برابر ایران است.

 

 


لینک نمودار

این مقایسه نشان می‌دهد که ایران بسیار عقب‌تر از نزدیک‌ترین همتایان خود در منطقه است و این شکاف بسیار بیشتر از آن است که با چند نیروگاه جدید پر شود.