رفتن مستقیم به محتوا

رشد بودجه حوزه‌های علمیه؛ یک و نیم برابر بودجه حقوق معلمان

12 اردیبهشت 1403 / 1 مهٔ 2024

بررسی اسناد بودجه در ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد، نرخ رشد بودجه حوزه‌های علمیه یک و نیم برابر نرخ رشد اعتبارات پرداخت حقوق و دستمزد معلمان و کارکنان آموزش و پرورش است. 

بررسی قوانین بودجه سالانه کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ حکایت از آن دارد که در این مدت بودجه چهار ردیف اصلی مرتبط با حوزه‌های علمیه در ایران، افزایش ۲۵ برابری یافته  در حالی که بر اساس محاسبات پایگاه داده‌های باز ایران، ارزش ردیف بودجه‌ حقوق معلمان در این مدت کمتر از ۱۶ برابر رشد داشته است. 

اعتبارات حقوق و دستمزد معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از ردیف بودجه «آموزش و پرورش استان‌ها» تامین می‌شود. 

 

لینک نمودار

مجموع اعتبارات چهار ردیف «شورای عالی حوزه‌های علمیه»، «حوزه‌های علمیه خواهران»، «حوزه‌های علمیه خراسان» و «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» در بودجه امسال بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ مجموع بودجه این ردیف‌ها، یک بیست و پنجم، یعنی کمتر از ۶۲۹ میلیارد تومان بود.

در همین مدت اعتبارات ردیف «آموزش و پرورش استان‌ها» با رشد تقریبا ۱۶ برابری از کمتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

 

 

لینک نمودار

طبق آمارهای رسمی جمعیت تحت پوشش آموزش عمومی در ایران بیش از ۱۶ میلیون نفر است، در حالی که جمعیت تعداد روحانیون سراسر کشور، طبق برآوردهای رسمی بین ۹۰ تا ۱۳۰ هزار نفر است.