Data Dictionary

Column Type Label شرح
استان text
نرخ مشارکت اقتصادی 1384(درصد) numeric
نرخ مشارکت اقتصادی 1385(درصد) numeric
(درصد)نرخ مشارکت اقتصادی 1386 numeric
نرخ مشارکت اقتصادی 1387(درصد) numeric
نرخ مشارکت اقتصادی 1388(درصد) numeric
نرخ مشارکت اقتصادی 1389(درصد) numeric
نرخ مشارکت اقتصادی 1390(درصد) numeric
نرخ مشارکت اقتصادی 1391(درصد) numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 19 مارس 2018
ایجاد شده 19 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

به دلیل موجود نبودن لینک داده در زمان انتشار، آرشیو پایگاه داده باز ایران به عنوان منبع این داده مشخص شده است.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
منبع

http://iod.dataset.s3.amazonaws.com/Sources/sci97.pdf

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده