دوره آموزشی:‌ راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی داده‌ها

دوره آموزشی:‌ راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی داده‌ها

چکیده:
این دوره به شما آموزش می‌دهد که چطور از درستی داده‌ها مطمئن شویم. به کدام منابع اعتماد کنیم، چگونه اطلاعات پراکنده را اعتبارسنجی و داده‌ها را راستی‌آزمایی کنیم. خطاهای احتمالی کار کردن با داده‌ها را بشناسیم و چگونه در دام خطای داده نیفتیم.
درباره این دوره:
روزنامه‌نگاری فکت‌محور و داده‌محور احتمال خطا را پایین می‌آورد، اما آن را از بین نمی‌برد. ما حین کار کردن با داده‌ها در معرض انواع خطا هستیم. نوع ساده خطا، درست بودن یا نبودن خود داده‌ها است و نوع پیچیده آن گرفتار شدن در دام «خطای داده» است. هدف این دوره آشنایی با مبانی کاربردی راستی‌آزمایی داده‌ها است.
چه می‌آموزم:
در این دوره، نخست درباره مبانی اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی داده‌ها صحبت می‌کنیم. تکنیک‌های ساده درستی‌سنجی را مرور می‌کنیم و درباره روش‌هایی حرف می‌زنیم که احتمال خطا در کار روزنامه‌نگاری داده‌محور را کم می‌کند. در این دوره نمونه‌های موردی را با هم بررسی می‌کنیم تا ببینیم «داده‌ها چگونه ما را گول می‌زنند؟»
چه باید بدانم:
پیش‌نیاز این دوره آشنایی با مبانی دیتاژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری داده‌محور است.

مراجعه به وب‌سایت