هشت هزار امام‌زاده و هزاران موقوفه با درآمدهای نامعلوم در تصاحب ولی فقیه است

هشت هزار امام‌زاده و هزاران موقوفه با درآمدهای نامعلوم در تصاحب ولی فقیه است

امام‌زاده‌ها، زیارتگاه‌ها، موقوفات و رقبه‌ها از مکان‌های زیرمجموعه سازمان اوقاف و امور خیریه‌اند که همواره شائبه‌های زیادی درباره فعالیت اقتصادی‌ آن‌ها وجود دارد، با این حال به شکل‌‌ گسترده‌ای در نقاط مختلف ایران پراکنده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود هشت هزار امام‌زاده، ۲۰۹ هزار موقوفه و بالغ‌بر یک میلیون و ۳۹۰ هزار رقبه در سراسر ایران وجود دارد.

Launch website