نتایج یک تحقیق: چرا ایران گرفتار بحران شدید برق و گاز شده است؟

نتایج یک تحقیق: چرا ایران گرفتار بحران شدید برق و گاز شده است؟

تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که بسیاری از استان‌های ایران در سال جاری «با قطعی گاز و در پی آن با قطعی برق، مواجه شده‌اند.»

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که «عرضه گاز طبیعی به کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها قطع شده است و ایران نمی‌تواند به اهداف تولید پتروشیمی خود دست یابد.»

Launch website